Call for papers

Dit congres kent twee soorten bijdragen.

  1. U kunt maximaal twee A4’tjes (max. 1000 woorden) indienen waarin u een goed voorbeeld uit uw eigen onderwijspraktijk beschrijft: demonstreer hoe u de schrijfvaardigheid van uw leerlingen stimuleert en de inhoudelijke kwaliteit van hun verslagen bevordert door middel van interactieve instructie of feedback, of hoe u leraren opleidt om effectieve leerling-docent-interacties aan te gaan. Dit kan ook werk in uitvoering betreffen. Een bundel met alle good practices zal aan de congresdeelnemers worden uitgedeeld. Indieners van de beste vier bijdragen mogen tijdens het congres een plenaire presentatie houden. In uw bijdrage gaat u in op: 1) de relatie met het thema, 2) het praktijkvoorbeeld (materialen, instructies, lesontwerpen, feedbackvormen…), 3) de onderbouwing daarvan en/of de ervaringen daarmee in de praktijk, 4) praktijkimplicaties en/of vragen die u met het publiek wilt bespreken, en eventueel 5) een indicatie (url, dropboxfolder) hoe u het volledige materiaal ter beschikking stelt.
  2. U kunt een rondetafelgesprek, workshop, stellingenspel of andere interactieve werkvorm  organiseren voor een groep van maximaal 30 personen: een sessie van drie kwartier waarin u gelegenheid creëert om docenten en onderzoekers met elkaar in gesprek te brengen. Een sessie waarin plenaire informatieoverdracht afgewisseld wordt met interactie behoort ook tot de mogelijkheden, zolang het interactieve deel maar de hoofdmoot vormt. Hierbij valt te denken aan een discussie over actuele vraagstukken rondom leerling-docent-interactie en feedback, een brainstorm over de concrete invulling van een lessenserie, de ontwikkeling van feedbackcriteria, enz. In uw samenvatting (max. 500 woorden) gaat u in op: 1) de aanleiding, 2) de relatie met het thema, 3) de manier waarop u de interactie vorm wilt geven en 4) de onderwerpen en/of vragen die u met het publiek wilt bespreken.
  3. Combinaties van bijdrage 1 en 2 zijn ook welkom. Indien u aarzelt of uw bijdrage  geschikt is, neem dan contact met ons op.

Deadlines
U kunt uw bijdrage in het Nederlands óf in het Engels indienen en presenteren. Uw samenvatting dient uiterlijk 15 november 2013 ingediend te zijn via Interactief2014@uu.nl. U ontvangt uiterlijk 23 november 2013 bericht of uw bijdrage is geaccepteerd.