Thema

Als leerlingen in het voortgezet onderwijs kwalitatief goede teksten willen schrijven, is het cruciaal dat ze school- en vaktaal gebruiken en een duidelijke tekststructuur aanbrengen. Deze vaardigheden zijn met name van belang bij langere teksten, zoals profielwerkstukken en onderzoeksverslagen. Taalgericht vakonderwijs biedt mogelijkheden om leerlingen zich deze vaardigheden eigen te laten maken. Expliciete instructie en op de leerling afgestemde feedback zijn hierbij essentieel, oftewel: de interactie tussen docent en leerling speelt een belangrijke rol.

Tijdens dit congres gaan we na hoe deze leerling-docent-interactie het best vormgegeven kan worden. Hierbij staat de verbinding tussen wetenschap en praktijk centraal. Het congres fungeert dan ook als een ontmoetingsplek voor onderzoekers en docenten, met als hoofdvragen:

  • Wat is er vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend over effectieve vormen van instructie over schrijven in de vakken?
  • Wat is er vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend over effectieve feedback op het verloop van het leer/schrijfproces en de talige en vakinhoudelijke kwaliteit van het verslag?
  • Welke goede voorbeelden zijn er in de praktijk te ontdekken?